От днес в сила е новата декларация, която трябва да имат преминаващите през пропускателните пунктове на входовете и изходите на градовете. Към момента опашките на КПП-тата в Пловдив са намалели значително в сравнение с изминалите няколко дни. Това е в резултат на новите мерки.

Бланката беше публикувана на сайта на МВР във вторник. 

В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя.  Гражданите ще имат възможност да удостоверят това обстоятелство със служебна бележка или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си по преценка на работодателя.

Попълнените декларации ще бъдат събирани от служителите на КПП, за да се контролира изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Документът и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Ето го и новия ОБРАЗЕЦ на декларацията.