Вписване на екокатегориите в талона на колите не е задължително, затова и МВР не предвижда някакви улеснения за шофьорите, които искат да го направят. Това обясни инспектор Димитър Иванов от отдел "Пътна полиция" към ГДНП, според когото в момента няма голям наплив от желаещи да добавят в документа за автомобила дали притежава еконорма ЕВРО 1, 2, 3, 4, 5 или 6. 

Това е нужно, за да се намали плащания данък върху возилата, защото от тази година в сметките за налога се включва и екокоефициент. Цялата услуга в КАТ по идентификацията и смяната на талони на автомобила струва 20 лева, ако се плати през пост терминал, или 23 лева на банковото гишe.

Вместо да коментира евентуални облекчения за шофьорите, инспектор Иванов се зае да обяснява, че разликата между категориите Евро 0 и Евро 3 се отразявала само с 0,3 % върху изчислявания данък. 

"Отразяването на екокатегориите се извършва от 2007 г. – от членството на България в ЕС. Трябва да отбележим, че голяма част от автопарка в България е от автомобили, които са втора употреба, и при внасянето им няма и не е била отразявана екокатегория", каза още инспектор Иванов и посочи, че към момента на регистрацията МВР не е разполагало с информация за екокатегорията.