Основната причина за значителното намаляване на пътнотранспортния травматизъм е нестабилната външна среда, в която функционира транспортната система на България. При внимателен анализ на данните от пътнотранспортни произшествия се констатира, че за кратки периоди от годишния цикъл са налице резки амплитуди на покачване и спадане на броя загинали от ПТП.

Така например от  месец юли до средата на месец август тази година се констатира рязко покачване на загиналите от ПТП, което достигна до 50% спрямо същия период на 2021 година. Като вторични причини за тази нестабилност могат да бъдат посочени следните фактори:

-   Непостоянство в контролирането и регулирането на движението по пътищата;

-   Промени в климата;

-   Промени в натовареността на движението по пътищата;

-   Промени в политическата среда;

Какво се случи различно в периода 15 август – 22 септември 2022 година?

- МВР предприе реална промяна на методологията на контрол, като от статичен премина към динамичен. Тази промяна изисква допълнителен финансов и човешки ресурс, с които МВР не разполага. Следователно очаква се тази промяна да бъде временна.

- Министерство на транспорта и съобщението основно се занимава с доставките на газ. Транспортните политики към този момент не са приоритет за министър Алексиев.

- МРРБ също основно се занимава със строежа на газовите връзки, както и с продължаване на корупционните практики от предишното ръководство. Основната задача е да се разплащат по обявените за незаконни инхаус договори. За никой няма съмнение, че става въпрос за комисионни.

- Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата продължава да се държи като неправителствена организация, занимаваща се основно с пиар кампании, семинари и обучения. Управлението на риска от ПТП е оставено за други години.

 

Изводът от действията на служебното правителство са, че чрез МВР за кратко време са повлияли положително на пътнотранспортния травматизъм и по този начин са създали условия в другите две водещи министерства да се приложат добре познатите ни корупционни практики.

Експертите на Института за пътна безопасност информират служебния министър председател Гълъб Донев, че ако не започне незабавни структурни и кадрови промени в подчинената му Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата и не разпореди на министрите си да представят краткосрочен план за действие, с които да се въздейства устойчиво върху пътнотранспортния травматизъм, отново ще станем свидетели на нарастване на жертвите от ПТП.