Ангажирането на още Охранителна полиция в борбата с пътнотранспортния травматизъм може да доведе до увеличаване на корупционните практики. Това смятат експерти от Института по пътна безопасност, които посочват в препоръките си към вътрешния министър Иван Демерджиев, че трябва да ограничи функциите на Охранителна полиция. 

Анализ на института сочи, че през последните два месеца на 2022 година /август и септември/ жертвите от ПТП са 96 души, като за същия период на миналата година те са 94. При ранените от ПТП тенденцията да се увеличава пътнотранспортния травматизъм е изразена още по-силно, като те са повече за последните два месеца на тази година с 69 тежко ранени лица.  Анализът изследва последните два месеца, за да се добие реална представа за ефективността на извънредните действия от страна на МВР за противодействие на недопустимо високия пътнотранспортен травматизъм. В същото време сме свидетели на множество обществено известни случай на корупция от страна на служители на Охранителна полиция, посочва от ИПБ. 

В средата на месец август бяха огласени мерките от страна на МВР за противодействие на разразилата се преди това „война по пътищата“. Една от мерките беше да се включат служителите от Охранителна полиция, близо /14 000 човека/, в контрола и регулирането на движението по пътищата. На пръв поглед това звучи логично, че колкото повече служители контролират движението, толкова по-малко нарушители ще има на пътя. Но както се вижда от статистиката по-горе, жертвите и ранените се увеличават въпреки многократно увеличения контрол. Допусната е стратегическа грешка от страна на професионалното ръководство на МВР, че не са изследвани причините за ограничаване на Охранителна полиция да извършва контрол на движението по пътищата. Още през 2012 година се констатира, че ефективността по контрола на движението по пътищата е незначителна, но пък за сметка на това корупцията сред Охранителна полиция се увеличава многократно. Констатира се, че МВР не разполага с достатъчен капацитет да осъществява постоянен контрол върху толкова много служители. В същото време увеличената корупция на пътя подбужда извършването на тежки нарушения на правилата за движение по пътищата. От 2012 година са правени многократни опити служителите на Охранителна полиция да бъдат включвани в контрола, но всеки път те са приключвали след множество корупционни скандали. Това е така, защото служителите от Охранителна полиция не възприемат безопасността на движението по пътищата като техен ангажимент. Основните задачи, които те изпълняват са свързани с охраната на обществения ред. Координацията между отделните служби на МВР при контрола на движението не съществува. Изграждането на такава координация изисква структурни промени.

Експертите на Института за пътна безопасност предлагат на министъра на вътрешните работи да ограничи работата по контрол и регулиране на движението по пътищата от страна на Охранителна полиция, като те да бъдат използвани единствено при прилагане на широкообхватния метод за контрол. Това е доказан метод, при който е невъзможно да се прилагат корупционни практики. Покровителството на нарушители на Закона за движение по пътищата руши авторитета на цялата полиция и създава условия за разрушаване на дисциплината сред всички останали участници в движението.