Собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. Целта е избягване на струпване на опашки по гишетата на КАТ. 

"Съветваме водачите, които трябва да отразят промяната във вида гориво в регистрационните талони, да не се редят на опашки от чакащи и да избягват струпвания. При установяване на пропуск на това обстоятелство на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса", споделиха от полицията.

Оттам припомнят, че в сградите на МВР се допускат само граждани с лични предпазни средства. И призоваха гражданите да отложат промяна за по-късен момент, за да спазят принципите на социална изолация.