Скоро ще бъде обявена обществена поръчка за новия лъч на Околовръстното шосе, който ще свърже „Скобелева майка“ с другата част на пътя. Прогнозната стойност е около 30 млн. лева, каза кметът на Пловдив Здравко Димитров. Парите ще бъдат осигурени от правителството, като в момента се изготвя парцелиран план. По трасето.

„Ще има минимално отчуждаване, което не би трябвало да забави проекта“, каза Зико.

Освен пътя, в процедурата ще бъде заложена и връзка от ул. „Недялка Шилева“ от Тракия до летище „Пловдив“, като тя ще минава с надлез над новия лъв.

След завършването на югоизточния околовръстен път, ще се даде възможност товарните превози да достигат до новоизградения интермодален железопътен терминал край Пловдив. В резултат се очаква многократно увеличение на транспортния поток.

За реализацията на проекта е сключено споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Агенция „Пътна инфраструктура“. Изготвени са технически проект и парцеларен план, чието процедиране предстои.

Ползите от изграждането на югоизточния околовръстен път на Пловдив надхвърлят рамките на област Пловдив и имат съществено значение за развитието на всички области от Южен централен район.