Стартира изграждането на Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ в пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Професор Теменужна Йовчева преряза лентата под аплодисментите на всички присъстващи на събитието. Сградата, която се намира на улица „Костаки Пеев”, ще бъде реновирана. Тук ще бъдат разположени няколко от лабораториите на центъра. Предстои изграждането на външен асансьор, както и фоайе, където да се провеждат събитията.

„За първи път се прави такъв проект в България, който обединява две основни направления – използването на нови медикаменти на принципа на персонализираната медицина и създаването на тези медикаменти с помощта на биотехнологични процеси”, заяви директорът на технологичния център Илия Илиев.

„Неслучайно точно днес се прави първа копка. Първи юли е символ на началото на лятото и така ние днес се надяваме, че поставяме едно ново начало, което ще бъде една сериозна база за по-нататъшната дейност в проекта”, разказа проф. д-р Мариана Мурджева, която е заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност на Медицински университет-Пловдив.  

Инвестицията е в размер на почти 23 милиона и 500 хиляди лева и се финансира чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. ПУ „Паисий Хилендарски“ е Партньор по Проекта, заедно с Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов" към БАН, водеща организация е Медицинският университет – Пловдив.

 Проектът е насочен към изграждане на иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху интеграцията на научните изследвания с развитието на новите и нововъзникващите технологии. Научноизследователските дейности са в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите.

Повече за проекта вижте във видеото на ТРАФИК ТВ: