Министерство на образованието и науката, съвместно с Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и секретариата на Инициативата за иновативни медикаменти /ИМИ/, организираха Информационен ден на ИМИ в България. Домакин на събитието беше Медицински университет – Пловдив.

„МУ-Пловдив разполага с уникална научно-изследователска инфраструктура, която ни представя пред тази инициатива, пред Брюксел, пред Европейската комисия, като един съвременен европейски университет. Смятам, че ние ще имаме изключителна възможност да направим контакти с европейски мрежи, които работят в публично-частни партньорства между науката и бизнеса”, обясни заместник-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност проф. д-р Мариана Мурджева.

Подробности вижте във видеото на TrafficNews.bg

 

Тя поясни, че това е и целта на този Информационен ден - да покаже, че има такива партньорства между науката и фармацевтичната индустрия.

„Целта на нашия проект е точно в тази посока - създаването на нови молекули, на нови лекарствени препарати, които да помогнат на прецизната или персонализираната терапия, особено тази на злокачествените заболявания – като тумори, рак на млечната жлеза, като лимфоми, левкози в детската възраст и при възрастни пациенти. Ние работим в тази посока и бихме искали да бъдем информирани и да получим повече практически познания как науката може да се транслира, да се преведе в практиката с помощта на фармацевтичната индустрия”, каза още проф. Мурджева.

На събитието присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, Николас Креф, главен мениджър на Европейската  Федерация на фармацевтичните индустрии, както и представители на академичните среди и бизнеса.

По време на форума стана ясно, че предстои да бъде изградена мрежа на Медицинските университети у нас.

„Добре е да започнем да изграждаме една национална мрежа от всички в медицината, които да се включват в европейски партньорства. Медицинските университети в България имат голям потенциал, те се развиват бързо и натрупаха много добър научен капацитет”, съобщи зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Инициативата за иновативни медикаменти е съвместен проект на Европейския съюз и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, създаден с цел подкрепа за разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите.

Като най-голямата в Европа публично-частна инициатива, която оперира с бюджет от 3.3 млрд. евро за периода 2014 - 2024 г., осигурявани поравно от Рамковата програма „Хоризонт 2020“ и частния сектор, ИМИ съдейства за разширяване на иновациите във фармацевтичната индустрия на Европа, като подпомага съвместни проекти за научни изследвания и създава мрежи от индустриални и академични експерти. С подкрепата на Инициативата до момента са реализирани 121 проекта с 2254 участници, в резултат на което са създадени над 7000 научни продукта.

„Нека е ясно, че антибиотиците са довели до огромен прогрес, когато става въпрос да се лекуват инфекциозни заболявания и по тази причина ние се нуждаем от тях”, обясни Николас Креф, главен мениджър на Европейската  Федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.

Целта на информационния ден е да предостави практически познания и ноу-хау на учените и бизнеса в България за включване в чуждестранни научни и бизнес мрежи и за реализиране на публично-частни партньорства в рамките на инициативата.

Очаква се информацията, която ще бъде представена, да повиши интереса и да подпомогне съществено сформирането на нови публично-частни партньорства у нас, които да кандидатстват в проектни конкурси на ИМИ, а в по-дългосрочен план да подпомогне тяхното включване в европейски консорциуми за участие в конкурсите на следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.).