Станаха ясни критериите, по които ще се дават платените паркоместа на новите паркинги в Пловдив, ако има повече желаещи от боря на местата. В наредбата, която ще бъде гласувана през септември са заложени 11 критерия, по които ще се събират точки за крайното класиране.

Всички субективни критерий за точковата система са били премахнати. Така например идеята да се дават повече точки на семейства с две и повече деца е отпаднала. Причината е, че тази точка веднага ще падне в съда по Закона за дискриминация. Ето и как ще се точкуват желаещите да наемат място на новите паркинги.

 1. Собственo (на заявителя) леко МПС– 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив – 2 т.
 5. Настоящ адрес на територията на Община Пловдив– 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т.;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището – 2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

Това, което прави впечатление, че хората с лизингови коли ще получат по-малко точки, отколкото тези с изцяло свои автомобили. Идеята е, че хората, които имат кола на лизинг плащат данъците си в София, където е регистрирана колата, в почти всички случаи. При това положение е вкаран принципът на финансовата съпричастност на кандидатите 

По-малко точки ще взимат и наемателите на жилището, отколкото собствениците или ползвателите. С най-голямо предимство ще се ползват живеещите в т.нар. зона около паркинга. Всички зони ще се разчертаят  от районите администрации.

Кметът на район „Южен” Борислав Инчев обясни, че при разчертаването на зоните, ще се ползва международен стандарт. Той се използва при поставянето на спирки и детски площадки и гласи, че на разстояние от 200 до 250 метра не трябва да има друго подобно съоръжение.

При определянето на зоните при паркингите обаче има субективен елемент. Инчев каза, че при район с повече къщи ще се използва радиус от 200 метра около паркинга, за да се определи зоната. При места, на които има големи жилищни блокове, този радиус ще падне под 100 метра.

Кметът на „Южен” е дал разпореждане на експертите си вече да започнат разчертаването на района на зони, за да може с приемането на новата наредба да стартират и процедурите по отдаването под наем.

След 1-ви октомври  се очаква наредбата да влезе в сила и процедурите могат да започнат.  Ако желаещите с еднакъв брой точки са повече от паркоместата ще се провежда жребий за всяко едно от тях. Ако 20 кандидата с еднакъв брой точки се борят за 10 паркоместа процедурата е следната.

20-те кандидати се явяват за първото място на жребий, при който се определя победителят. 19-те неспечелили отиват автоматично при жребия за съседното паркомясто и така докато всички места не бъдат раздадени.

Ще се сключва 3-годишен договор с наемателя на мястото, като след това той може да бъде удължен, при желание от двете страни. В задълженията на градската администрация е да се поставят скоби, а наемателят да поддържа в прилежен вид паркомястото.