Свободните работни места в Пловдив и областта са стотици. От Агенцията по заетостта предоставиха на TrafficNews.bg списък със свободните позиции. Вижте къде и за каква работа можете да кандидатствате:

БЮРО ПО ТРУДА – ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

2       Агент, недвижими имоти

10     Възпитател

1       Еколог

1       Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

1       Експерт, програми и проекти

2       Електротехник, промишлено предприятие

1       Заместник-ръководител, обособено производство

2       Инженер, електрически машини и апарати

1       Инженер, електроник

4       Инженер, конструктор

1       Инженер, хидроенергийно строителство

1       Лекар

10     Лекар, спешна медицина

3       Медицинска сестра

2       Младши учител

1       Младши учител, теоретично обучение

2       Педагог

3       Помощник-директор, учебната дейност

1       Помощник-директор, учебно-производствената дейност

1       Ръководител, компютърен кабинет

1       Старши учител, детска градина

1       Старши учител, детска градина

1       Старши учител, начален

2       Старши учител

2       Счетоводител

1       Търговски представител

8       Учител, детска градина

12     Учител, начален етап

20     Учител, гимназиален

10     Учител,  прогимназиален

2       Учител, подготвителна група

1       Учител, практическо обучение

11     Учител, ресурсен

3       Учител, теоретично обучение

1       Учител, теоретично обучение

1       Юрисконсулт

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

2        Автомонтьор

5        Балировач-пакетировач

1        Бояджия, стоманени конструкции

4        Водач, електрокар

2        Водач, мотокар

1        Диагностик, моторно превозно средство

3        Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий

2        Експедитор, стоки и товари

1        Електротехник, промишлено предприятие

2        Заварчик

1        Зареждач, материали и полуфабрикати

5        Камериер/камериерка

1        Камериер/камериерка, хотел

3        Конфекционер, обувки (ръчно)

1        Координатор

25      Кредитен специалист, банка

2        Машинен оператор

7        Машинен оператор, дървообработване

2        Машинен оператор, месни продукти

16      Машинен оператор, металообработващи машини

3        Машинен оператор, печатарство

4        Машинен оператор, производство на бутилки

8        Машинен оператор, производство на картонени изделия

10      Машинен оператор, производство на каучукови изделия

15      Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

20      Машинен оператор, шиене

10      Машинен оператор, шиене на облекла

2        Машинен оператор, шиене на обувки

2        Месач

5        Метач

2        Механик, промишлено оборудване

4        Мияч, превозни средства (ръчно)

2        Мияч, превозни средства (ръчно)

2        Мияч, съдове (ръчно)

8        Монтажник

2        Монтажник, електрически елементи

118    Монтажник, електронни елементи

18      Монтажник, изделия от пластмаса

41      Монтажник, производство на слаботокови предпазители

2        Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

15      Настройчик, формоващи апарати

26      Обслужващ работник, промишлено производство

5        Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2        Обслужващ, бюфет/лавка

37      Общ работник

1        Огняр

3        Оператор, въвеждане на данни

1        Оператор, монтажен конвейер

15      Оператор, производствена линия

27      Охранител

6        Пакетировач

5        Патрул, служби за сигурност

2        Пекар

2        Печатар

1        Помощник, кухня (без домашен)

2        Помощник-готвач

5        Помощник-сладкар

19      Представител, бизнес услуги

1        Приемчик в сервизен отдел

10      Продавач-консултант

7        Работник, кухня

1        Работник, поддръжка

1        Работник, поддръжка на сгради

16      Работник, сглобяване на детайли

3        Разносвач

1        Рекламен агент

1        Рецепционист, хотел

4        Сервизен техник

4        Сервитьор

2        Склададжия

5        Сладкар

2        Сметосъбирач

4        Снабдител, доставчик

3        Сортировач, бутилки

1        Специалист, доставки

1        Строителен техник, проектно-технически отдел

3        Стругар

4        Стъклар

1        Техник поддръжка на сгради и машини

1        Техник, електрически системи

3        Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации

2        Техник-механик, хранително-вкусова промишленост

10      Търговски представител

1        Управител, ресторант на самообслужване

5        Фелдшер

2        Фрезист

4        Чистач, производствени помещения

21      Чистач/ Хигиенист

4        Шлайфист

1        Шлосер

2        Шлосер-монтьор

16      Шофьор, товарен автомобил

100    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

                                                                                                                                 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

ул. "Брезовска" N 34

Работни места за специалисти с висше  образование:      

       1 медицинска сестра

       1 учител по български език и литература

       1 учител – математика и информационни технологии

       1 учител – география и история

       1 учител по ФВС

       1 учител - биология и химия

       4 учител – английски език      

       работни места по схема “Младежка заетост”

       2 инженер-конструктор – стажуване, висше образование:Инженерство

       1 програмист, база данни – стажуване, висше образование:Компютърни науки

       2 специалист, логистика – стажуване, висше: Икономически науки

       1 инженер, електроник – стажуване, висше: Техническо

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образованиe:    

      4 касиер,бензиностанция

       1 обслужващ, бензиностанция

       4 охранител

       1 електромонтьор

       4 заварчик

     10 шивач

     10 машинен оператор, шиене

       2 готвач

       2 продавач-консултант

       10 машинен оператор, дървообработване

       2 монтажник, кабели

       10 работник,сглобяване на детайли

       1  тракторист

       10 комплектовач

       20 монтажник,електронни елементи

        5 монтажник,изделия от метал

        5 монтажник,изделия от пластмаса

        100 работник,консервиране на плодове

работни места по схема “Младежка заетост”

       1 фрезист – стажуване

       2 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – стажуване

       2 шлосер-стажуване

       2 настройчик на шприц машини и сродни на тях – стажуване

       1 шлосер – обучение

       1 секретар

       1 оператор, сушилня - обучение

       2 настройчик на шприц машини и сродни на тях – обучение

       1 фрезист – обучение

       3 машинене оператор, дървообработване

       1 техник-механик, стажуване

       1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия – обучение  

        6 монтажник, електронни елементи – стажуване, средно образование: техническо  

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Бул. “ Руски” 15

Работни места за специалисти с  висше образование

4 Учител, детска градина

14 Учител

Работни места за специалисти със средно образование

14 Машинист, спомагателна железопътна механизация

1 Ръководител на участък, железопътен транспорт

1 Машинист, железопътна мотриса, дрезина

2 Електрозаварчик

5 Техник – механик, железопътен тарнспорт

1 Обслужващ, бензиностанция/газстанция

5 Продавач-консултант

4 Техник автоматизация

1 Главен специалист, строително инженерство

1 Завеждащ административна служба

1 Спедитор – Английски, Италиански

1 Печатар

2 Сервитьор

1 Барман

3 Готвач

1 Майстор-готвач

3 Работник, кухня

4 Шивач

2 Автомеханик

1 Крупие

1 Общ работник

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Оператор, дъскорезница

2 Машинен оператор, банциг

7 Общ работник

1 Камериер/камериерка, хотел

1 Шлосер

1 Машинист, булдозер

9 Монтажник, производство на слаботокови предпазители

30 Машинен оператор, навиване на бобини

6 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Общ работник, промишлеността

 

БЮРО ПО ТРУДА КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 технически сътрудник – висше или средно образование, немски език, работа с компютър

1 технически сътрудник – английски език високо ниво,3 г. стаж по специалността

1 рехабилитатор

1 търговски посредник

1 счетоводител – висше или средно икономическо образование

1 инженер /CAD,3D-конструктор/ -  мин.2г. стаж

1 технолог, черни метали – мин.2 г. стаж

1 моделиер,конструктор

1 технолог, облекло

1 търговски консултант  магазин

6 учител, детска група

4 учител, начален етап

13 учител, начален етап  полуинтернатна група

2 учител по английски език

1 учител по математика и физика и/или ИТ

1 учител по музика 0,5 щат

1 учител-лектор по география и история – 442 часа

1 учител по руски език

2 възпитател І-ІV клас

2 учител по музика

1 учител по математика

1 учител по математика и физика – 0,5 щат

1 учител-лектор по биология и химия – 296 часа

1 учител-лектор по горско стопанство – 292 часа

2 педагогически съветник

6 учител в полуинтернатна група в прогимназиален етап

1 зам-директор по учебната дейност

1 учител по биология и химия

1 учител-лектор по история и цивилизация 187 часа

1 учител-лектор по музика 187 часа

1 учител-лектор по изобразително изкуство – 170 часа

1 учител-лектор по география и икономика – 153 часа

1 учител-лектор по домашен бит и техника – 136 часа

1 учител-лектор по физика и астрономия 51 часа

1 учител по математика и информационни технологии

1 учител по физическо възпитание

1 учител общо образователен предмет в прогимназиален етап – полуинтернатна група

1 учител начален етап на основното образование полуинтернатна група/ 1-4 клас/

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

6 машинен оператор, шиене

4 готвач

19 продавач-консултант

4 работник кухня

2 сервитьор

4 водач,мотокар

1 шофьор тежкотоварен автомобил – бетоновоз

5 кредитен експерт – граждански договор

5 помощник-готвач

1 шофьор товарен автомобил

4 машинен оператор, шаблониране на кожи/монтажник,крояч/

1 техник-механик обувно производство

3 касиер-продавач

2 заварчик –3 г. стаж по специалността

2 кранист/мостови кран/ - мин.3 г. стаж по специалността

11 камериер

8 работник,сглобяване на детайли

1 склададжия – на 4 часа

2 барман-сервитьор

1 охранител

9 машинен оператор,дървообработване

1 шивач на вертикални щори

1 технически сътрудник

2 хижар

1 супервайзор

1 пицар

2 фрезист –3 г. стаж по специалността

2 стругар-3 г. стаж по специалността

2 дърводелец, моделчик леярски модели-3 г. стаж по специалността

2 леяр-формовчик -3 г. стаж по специалността

2 механик,промишлено оборудване-3 г. стаж по специалността

2 електротехник оборудване -3 г. стаж по специалността

2 ел.пещар (ел.дъгови пещи)-  3 г. стаж по специалността

1 дърводелец

1 машинен оператор, дървообработване

1 гладач

1 транжор

2 шлосер

3 заварчик

1 шофьор, товарен автомобил

1 огняр

6 общ работник

3 водач, мотокар

1 чистач офис – за 1 час

10 монтажник, изделия от метал

1 детегледач

1 тракторист

30 монтажник, сложни изделия

5 машинен оператор металообработващи машини

1 шофьор товарен автомобил /международни превози/

3 багерист

1 администратор,хотел

1 шофьор кат. С+E, Д

1 електромонтьор/контактна мрежа/

10 общ работник в строителството

1 технически сътрудник

1 работник, производство на млечни продукти

1 касиер- домакин

1 хигиенист

 

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

Ул. “Изложение” № 6

Работни места за лица със висше образование

1 инспектор, хидроинженер

1 специалист ел. измервания

1 учител, математика и физика

1 учител по математика

1 учител по български език и литература

1 учител, биология, химия и ИТ

1 учител, география и музика

1 учител по музика

1 химия, физика и астрономия

2 възпитатели с  математика

1 възпитател НУП

1 възпитател с английски език

1 счетоводител оперативен

Работни места за лица със средно  и  основно образование:

2 готвачи

1камериерка

2 касиер, бензиностанция

5 кредитни консултанти

1 крояч

1 майстор, производство хлебни изделия

160 машинни оператори, шиене

2 машини оператори, производство каучкукови изделия

1 машинен оператор

10 машинен оператор шиене изделия от полипропилен

12 машини оператори, производство пластмасови изделия

7 миячи, превозни средства

7 монтьори, промишлено оборудване

3 обслужващ, бензиностанция

47 обслужващ работник, промишлено производство

1 Печатар, флексопечат

4 продавач-консултанти,  хранителни стоки

10 подготвители, горница на обувки

1 работник, кухня

1 резач, метал

4 ръчници, шивашко производство

1 сладкар

3 сервитьори

1 сътрудник, охрана

10 тъкачи

15 шивачи

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост”:

За стажуване:

1 инженер-технолог, шивашко производство

2 готвачи

3 сервитьори

1 управител, ЗОХ

2 майстор готвачи

За обучение:

15 машинни оператори, шиене на облекла

1 готвач

5 обслужващ работник, промишлено производство

2 отчетник, счетоводство

4 монтажник, панели/формовани блокове

 

БЮРО ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:

14 лекар

2 фелдшер, за община Панагюрище

1 снабдител

1 агроном с турски език

1 бизнес консултант

1 социален работник

1 психолог

1 търговски представител

1 инженер, конструктор/машиностроене/

1 машинен инженер

1 управител, ресторант, с опит

1 учител по английски език в начален етап                                    

6  начален учител 

1 възпитател в прогимназиален етап                                                      

3 възпитател в начален етап

1 възпитател

1 учител, детска градина

9 учител подготвителна група

1 учител по български език и литература

2 учител по физическо възпитание и спорт

1 учител по немски език

3 учител по английски език

1 учител по английски език и немски език

1 учител по музика

1 учител по биология, преподава на френски или немски език

1 ръководител, компютърен кабинет

1 библиотекар

1 учител по география, икономика, история

1 учител по чп, биология, химия

1 учител по математика, физика, информационни технологии

Лекторски часове:

1 учител по история и цивилизация                                                        

1 учител по география и икономика                                                        

1 учител по човек и природа                                                                        

1 учител по биология и здравно образование                                

1 учител по химия и опазване на околната среда                         

1 учител по музика                                                                                            

1 учител по физическо възпитание и спорт                                        

1 учител по математика                                                                               

1 учител по информационни технологии                                        

1 учител по физика и астрономия                                                         

1 учител по технологии  

1 учител по изобразително изкуство

1 учител по български език и литература

1 физика и астрономия

1 химия и ООС

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

2 отчетник, счетоводство

1 оперативен  счетоводител, с опит

1 офис, асистент, отличен английски език

1 супервайзор

1 главен специалист, пътно строитлество

20 представител, бизнес услуги с френски, немски или испански език

1 спедитор

1 оператор, въвеждане на данни, владеене на чужди езици

7 касиер

1 аранжор

1 помощник-възпитател

1 строителен техник, с опит

1 технически секретар,  с турски език

1 технически сътрудник, да владее autocad

1 технически сътрудник, с английски език

1 технически сътрудник,  с мн. добри уметия за работа с компютър                                                                                           

1 рецепционист, хотел с английски език

3 работник, производство на закуски и сандвичи

4 готвач, с опит

2  помощник-готвач

2 помощник,кухня

9 сервитьор

2 мияч

2 сладкар

2 манипулант, промишлеността                                                                                            

1 продавач-консултант на автомобилни части

6 продавач-консултант

1 кантарджия,магазинер

1 монтажник

20 монтажник, слаботокови изделия

1 заварчик

2 стъклар

10 шивач

5 тапицер

2 гладач, ютия

1 бродировач

1 крояч текстил

1 монтьор, ремонт на шевни машини, с опит

1 електромонтьор, с опит

9 носач, товарач стоки

3 стругар, с опит

1 електрошлосер

1 работник, поддръжка

2 шлосер-заварчик

2 машинен оператор

1 бояджия, машинни детайли

4 оператор, полир машина

3 оператор на машина за леене

6 шофьор, тежкотоварен автомобил

2 шофьор, товарен автомобил

1 шофьор, автобус, кат.”d”, опитът е желателен

1 международен шофьор, с опит

2 шофьор, кат.”с”

2 шофьор на самосвал, кат.”С”

2 водач,мотокар

2 механик                                                                                                                            

1 водач, електрокар , с опит                

1 мотокарист, с опит

5 опаковач                                                                                                                                 

2 автомонтьор

1 работник, производство на акумулатори

10 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

2 животновъд

2 тракторист/механизатор, с опит

2 тракторист на колесен трактор, с опит

10 зидаро-кофражист

26 общ работник

3 общ работник, зареждане на щандове

5 леяр

1 топилчик, с правоспособност „мотокарист”

2 работник, склад

1 работник, кухня    

6 производствен работник

40 етикетировач

3 товаро-разтоварач

1 спасител

2 работник, автомивка

Работни места по проект «нова възможност за младежка заетост»:

1 общ работник, обучение

5 продавач-консултант /об./

1 салонен управител /об./

2 помощник, кухня /об./

1 електромонтьор, електронна апаратура/об./

1 машинен оператор, металорежещи машини/об./

1 брокер, стоки /ст./

1 обслужващ, бензиностанция/газстанция /об./

1 барман/об/

1 технически изпълнител /ст./

1 монтажник, хладилни и климатични инсталации /об./

1 техник, механик охви /ст./

1 електромеханик /ст./

1 монтажник, промишлено оборудване /об./

5 касиер /об./

2 барман /об./

2 монтьор, компютърна апаратур/об/

3 автомонтьор/1ст/;/2об/

2 механик, гараж за транспортни средства/1ст/;/1об/

2 касиер, счетоводство/1ст/;/1об/

1 кондуктор/об/

1 склададжия/об/

1 електромонтьор на ел.проводни линии и мрежи/об/1 електрошлосер/об/

1 оператор, токоизправителна станция/об/

1 магазинер/об/

1 стругар/об/

1 продавач, билети/об/

 

БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН

бул. “България” № 83

Работни места за лица с  висше образование

1 учител по ДБТ, технологии и предприемачество – висше образование

1 учител-възпитател на ПИГ /V-VII/ - висше образование

2 учител-възпитател НУП на ПИГ /V-VII/ - висше образование

1 учител по английски език – висше образование, професионален опит 5 години

1 учител по информационни технологии – 136 часа годишно/лекторски, професионален опит 5 годин&