Дългоочакваното социализиране на река Марица може да започне до края на годината, научи TrafficNews.bg. Община Пловдив пусна голяма обществена поръчка за 22 милиона лева за облагородяването на цял район по програма „Региони в растеж”. В това число влиза и социализирането на речното корито от Моста на Панаира до Моста на Адата.

Предвижда се по южния бряг на реката да се направи първата велоалея, заедно с детски и спортни площадки, както и зони за отдих. 

В плановете са цялото корито на реката да бъде социализирано, като се изградят 20 километра велоалеи и нов веломост между двата бряга на река Марица  При широчина на коритото от около 140 метра, едва 50 метра в средата ще бъде с вода. Така около 40 метра от двете страни ще има зони за забавления, пейки, вело и пешеходни алеи.Материалите трябва да бъдат устойчиви и при евентуално заливане да не бъдат повредени.

Обществената поръчка е за т.нар.  „Социална зона”, която обхващаха цялото  пространството заключено между „ Марица – Юг”, „Източен”, „ Княгиня Мария Луиза” и „Цар Борис III Обединител” и е на стойност от 22 милиона лева.

На практиката двата квартала  – „Хаджи Хасан Махала” и този около Водната палата и Семинарията ще бъдат изцяло преобразен.

Освен почти всички улици, тротоари и осветление в квартала, ще бъдат изградени и детски и спортни площадки, всички забавачки и училища в района ще бъдат санирани и ще се изградят социални жилища.

В първата позиция на обществената поръчка е включено изграждането на детски и спортни площадки по южния бряг  на река Марица. Пълна рехабилитация на  булевард „Марица –юг” в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен” – махане на паважа и нови тротоари и осветление.  Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза”. Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на  улиците : „Патриарх Евтимий“, „Света гора“ , „Георги Раковски“  „Съединена България“.

 Втората позиция  включва реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улиците -  „Стойчо Мушанов”, „Макгахан” , „Ген. Скобелев”, „Пулпудева”, „Козлодуй”, „Брестовица”,  „Цар Иван Страцимир”,  „Марагидик”, „Лъджене”, „Георги Мамарчев”,  „Неофит Бозвели” „Д-р Селимински”, ул. „Сава Филаретов”,  „Княз Черказки”,  „3ахарий Зограф”,  „Емил Зола”, ул. „Лясковец”, пл. „Александър Малинов“;

Третата позиция е за озеленяване и облагородяване на всички междублокови пространства в двата квартала, както и нови тротоар и улично осветление на следните улици:  „Асен Златаров”, „Хеброс”, „Панайот Пипков”, „Калофер”, „Хъшовска”, „Артилерийска”, „Никола Сапунов”, „Весела”, „Тополница”,  „Ламартин”, „Лютиче.