Група пловдивчани заведе дело срещу … по-редовните автобуси в градския транспорт! Куриозният случай е причина вече няколко месеца новите автобуси по линиите 15, 17, 18, 21, 113, 222, 29, 37, 99, 9, 26 и 44 да не са оборудвани със системите на транспортния проект.

Според шефа на ОП „Организация и контрол на транспорта” Борислав Кръстев това са умишлени действия, и тук не става дума за „група граждани”,а целенасочена атака.

През юли Общинският съвет взе решение да актуализира маршрутите на въпросните линии, като повечето от тях бяха с удължени спирки. По част от въпросните линии тръгнаха и повече автобуси.

Решението обаче е било обжалвано в Административния съд. Преди дни магистратите са  излезли с определение, с което са отхвърлили жалбата на четиримата пловдивчани. В мотивите е записано, че жалбоподателите не са обосновали наличието на личен, пряк и непосредствен правен интерес от оспорване на решението на местния парламент. Въпреки това, гражданите имат възможност да обжалват във ВАС.

Докато не мине решението и на последната инстанция, на практика новите автобуси не могат да се оборудват с системите за електронно таксуване и джипиес системи за дигиталните табла.

По думите на Борислав Кръстев останалият подвижен състав на автобусите в оборудван и той коректно се изписва на таблата.

Припомняме, че крайните срокове за внедряването на системата постоянно се променяха през последните две години. (Пред)последният краен срок бе до 26 декември, след като превозвачите по всички 28 линии подписаха договор на 26 юни с Община Пловдив.  6-месчният срок изтече, а явно новите обстоятелства около жалбата ще отложат с още няколко месеца внедряването на системата.