При съвместна проверка на експерти на РИОСВ – Пловдив и полицаи от II-ро РУ на МВР установяват нерегламентирано разкомплектоване на автомобили в частен имот, намиращ се на околовръстния път на Пловдив, в индустриална зона „Запад“. На място е констатирано, че в двор, стопанисван от физическо лице, ограден с телена ограда, се съхраняват 10-12 излезли от употреба моторни превозни средства, гуми, авточасти втора употреба, врати, брони и други пластмасови части.

Пред оградата, в сервитута на пътя са паркирани още 12 автомобила. На физическото лице са дадени предписания да не извършва дейности по разкомплектоване без издаден от директора на РИОСВ – Пловдив документ по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, както и да се премахнат колите от територията на площадката и пред оградата, като се предадат на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно Закона.

За констатираните нередности от страна на РИОСВ – Пловдив ще бъдат предприети  административно-наказателни мерки.

През април тази година за констатирани нарушения от съвместни проверки на експерти от РИОСВ – Пловдив и РУ – Карлово в с. Дъбене за извършване на разкомплектоване на излезли от употреба автомобили без издадено от решение от директора на екоинспекцията решение по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, са съставени 2 акта. Те са за установяване на административни нарушения на физическо лице и на фирма. Предвидената в Закона санкция при подобни нарушения за физическо лице е от 1400 до 4000 лв., а за юридическо – от 7000 до 20 000 лв.