Пловдивчанка беше изумена при посещение на кметството в район "Северен" в Пловдив. Жената отишла да плати данъците си и както всяка година поискала пълна справка за задълженията си по ЕГН. 

"До миналата година плащах данък за метален гараж, който продадох, така че по всяка вероятност не трябваше да дължа нищо, но съм свикнала да проверявам", обясни Любка пред репортер на TrafficNews.bg

Жената обаче с почуда разбира, че има фиш за неправилно паркиране... от преди 12 години. Видно от справката фишът е лепнат на колата на жената на 2 август 2006 година. Впрочем возилото е продадено преди повече от 7 години. Тя обясни, че добре си спомня глобата, тъй като рядко ѝ се случва да бъде в нарушение, но веднага отишла и заплатила дължимите 15 лева за неправилното паркиране. 

Плащането обаче може и да не е било отчетено от системата на КАТ, тъй като 14.09.2006 е било издадено наказателно постановление. Какво се е случило точно остава мистерия, но по-непонятното е защо цели 11 години глобата не излиза в ежегодните справки за задължения. 

Проблемът е, че жената разбира се не пази архивен платежен документ, с който да удостовери, че през 2006 е платила заветните 15 лева за неправилно паркиране.

Всъщност информация за глобата излиза за първи път едва през 2018 година, 12 години по-късно, когато дори глобата да е била дадена за принудително събиране вече е минала абсолютна давност по ДОПК.

Какви за законовите регламентации за давност на глобите?

От миналата година след тълкувателно решение на ВАС, глобите, налагани от Пътната полиция, вече са с давност две години /условна/ и 3 години максимална. Давността от 2 години започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. Ако през тези две години властите се свържат с нарушителя, срокът започва да тече на ново, но той никога не е повече от максимално 3 години от влизането в сила на постановлението. 

Практиката в съдилищата бе спорна и понеже глобата по такъв фиш е и публично държавно вземане преди се прилагаше масово и ДОПК. Ако в 2-годишния срок тя е била изпратена за принудително събиране в НАП, давностният срок става 5 години. Както бе посочено обаче абсолютната давност по ДОПК е 10 години. 

Така че при всички положения без оглед коя правна регламентация е била използвана, давността със сигурност е изтекла. 

Сега ще попитате защо изобщо излиза глобата и какво да правите, ако попаднете в такава ситуация?

Вероятно глобата излиза след преобразуване/сливане или синхронизиране на бази от данни. По решение на общинския съвет, могат да бъдат отписани задълженията към счетоводния баланс на градската хазна, както се случи и през месец декември в Пловдив. Тогава с решение на ОБС Пловдив фишове, актове и наказателни постановления /в периода 2001-2006/ на обща стойност 783 155 лева отпаднаха след изтичането на давностния им срок. Защо обаче Глобата на Любка не само не е заличена, ами и се появява чак сега, остава мистерия. 

Без да навлизаме в дълбоко юридизиране на темата, ще посочим най-общо, че давността не значи заличаване на задължението. Тоест вие сте активната страна, която трябва да възрази срещу връчено наказателно постановление, ако ви бъде връчено такова, или да поиска от изпълнителя да прекрати производството към НАП, ако има такова, като се позовете на погасена давност. 

Ако той ви откаже, неговият отказ можете да обжалвате пред Директора на ТД на НАП, а решението на последния подлежи на обжалване пред Административен съд. 

Но кой точно иска да си го причини?

Изводът: Пазете си пожизнено касовите бележки. Правете и копия, че мастилото избледнява.