След като TrafficNews.bg разказа за случая на некоректно, грубо и рекетьорско отношения от страна на колекторска фирма към постоянно пребиваваща българка в Холандия, редакцията ни бе засипана със сигнали на наши читатели, които също са потърсени от фирми, събирачи на вземания. 

Млада жена се свърза с нас, за да ни разкаже за нейните премеждия с колекторската фирма “Финанс Про Колект“. Прочела сигнала, тя пожела да предупреди гражданите, че фирмата използва и други форми за сплашване на хора със задължения към мобилни оператори.  

Жената ни предостави две писма, изпращани от въпросната компания на адрес на неин починал роднина с уточнението, че писмата не се изчерпват до две, а се изпращат регулярно с дребни корекции по текст, форма и забележете – сума на задължения. 

Първоначално на очи се набива липсата на каквито и да е дати по документа – дата, от която са възникнали задълженията, дата, на която е съставен документът. Прави впечатление, че мерките, които събирателната фирма ще предприеме при непогасяване на дълга, варират също като срока, в който трябва да бъде извършено плащането.

От 7-дневен срокът изведнъж става 3-дневен. Прийомите пък се изменят от предприемане на съдебно-процесуални действие и запор на доходи, до уведомление, че при незаинтересованост в обявения срок, отрицателната информация за длъжника, ще бъде отразена в съответните бази данни в България и Европейския съюз. Така, според писмото, името на длъжника ще попадне в списък на фирми и частни лица, които са некоректни и ненадеждни платци.

В България погасителната давност не настъпва по служебен път, което означава, че самият длъжник може да се позове на изтекла давност  (настъпваща след 5 или 3 години от възникване на задължението в общия случай), за да може да се ползва от нея. Това ще възпрепятства възможността той да бъде осъден да заплати сумата принудително и остава възможност само за доброволно погасяване. Затова колекторските фирмите, които са оторизирани най-често от фирми в областта на услугите, си служат с извънсъдебни покани, приканващи длъжниците да изплатят своите задължения по доброволен път. Фактически, ако те не изпълнят писмената препоръка, фирмата за събиране на вземания има право да образува съдебно-изпълнително дело.

До крайната мярка обаче се пристъпва само при определени условия. Ако е изминал периодът по давност, най-често 3-годишен, фирмата колектор не търси по съдебен път парите от длъжниците, тъй като те могат да оспорят чрез изтеклия срок задълженията.

Виктория Петрова, TrafficNews.bg.