Зрелостничка от Средно училище „Васил Левски” в Карлово е абсолютният шампион на матурите в Пловдив и региона. Момичето има три пълни шестици – по български език, втори задължителен зрелостен изпит, и дори се е явила доброволно на трети. Общо 11 са пълните отличници от двете задължителни матури, показват резултатите от изпитите.

Школото отличник, събрало най-силните резултати на своите възпитаница, е Езикова гимназия „Пловдив”. След нея се нареждат ЕГ „Иван Вазов”, Търговската и Математическата гимназии. Веднага след тях се нарежда и карловското СУ „Васил Левски” със средна оценка от 5.29. Едва след това се останалите елитни школа на Пловдив - Френската гимназия и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. 

Резултатите говорят за добри учители и мотивирани ученици, коментира Рангел Райчев, старши експерт по организация на средното образование.

Общо 4958 зрелостници са заявили участие на първия изпит по български език и литература. От тях са допуснати 4723, а са се явили 4586. На втория изпит са заявени 3988, от тях са се явили 3682. 180 не са допуснати до изпита. 

Правото да се явят на избираема трета матура са имали 48 човека, от тях са се явили 30, научи TrafficNews.bg. 

Средният успех в Пловдив и региона по български език е 4.43, а избираем предмет – 4.59. Най-висок е успехът  по третата незадължителна матура – 5.26. 

Най-висок е успехът от втория избираем задължителен изпит по италиански език – 5.59, а най-нисък – по география и икономика.

Общо 244 зрелостници са получили оценка 6 – 11 от тях са пълни шестици. Едва 17 обаче за абитуриентите, решили изпитните тестове абсолютно безгрешно – 8 по математика, 7 по английски и двама по физика и астрономия. 1462 зрелостници имат отлични оценки, като 574 от тях имат по две отлични оценки, а 8 имат три отлични оценки. 368 зрелостници са с двойки. 84 от тях са с по две слаби оценки. Общият брой на слабите оценки е 452.