Продажбата на играчки с гласов асистент, които насърчават опасно поведение на малолетни, ще бъдат забранени в Европейски съюз. Това е предложение на Европейската комисия за нови правила и действия във връзка с използването на изкуствения интелект.

Ще бъдат забранени системите с изкуствен интелект, които се смятат за несъмнена заплаха за безопасността, поминъка и правата на хората.  В това число влизат високорисковите системи, в които той ще се използва. Те ще бъдат обект на строги задължения и проверки, преди да могат да бъдат пуснати на пазара.

Към тях спадат критични инфраструктури като транспорта, образование и професионално обучение, свързани с безопасността елементи на продуктите, например приложение с изкуствен интелект в роботизираната хирургия, заетост, управление на работници и достъп до самостоятелна заетост, основни частни и публични услуги като кредитни оценки, правоприлагане, управление на миграцията, убежището и граничния контрол.

В предложението за законодателен акт се допуска свободното използване на приложения като видеоигри с изкуствен интелект или филтри за спам.