Социалната мрежа Twitter забрани публикуването на съобщения "унижаващи човешкото достойнство" и съдържащи дискриминация на основата на раса, етническа принадлежност и национален произход. Компанията обяви това в своя блог.

„Тази политика вече включва забрана за съобщения, които унижават човешкото достойнство въз основа на религия, каста, възраст, увреждане и болест ... Днес ние разширяваме нашата политика за „поведение на омразат “, за да се борим с речта, която влошава човешкото достойнство на основата на раса , етнически и национален произход, "- казва блогът на социалната мрежа.

Twitter иска да използва автоматизирани механизми за откриване на нарушения на правилата.

Пояснено е също така, че след получаване на известия за наличието на съобщения с подобно съдържание в платформата, социалната мрежа ще изисква от потребителите да изтрият такива туитове. Ако хората многократно нарушават правилата, техните акаунти ще бъдат временно блокирани.