Здравното министерство разработи мобилно приложение за проверка на пределната цена на лекарствените продукти, публикувани в приложенията на Позитивния лекарствен списък, регистъра на пределните цени и регистъра на максималните продажни цени. Още преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, вече всеки потребител ще може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава. Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

Мярката е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. „Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание“, съобщават от администрацията. 

Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg. Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти е разработено за операционна система Android, като до няколко дни ще бъде налично и приложението за операционна система iOS.

След отваряне на мобилното приложение е необходимо да се въведе търговското наименование или международното непатентно наименование (INN) на лекарствения продукт, за който е необходима информация. Наименованието на лекарствения продукт следва да бъде изписано на латиница точно и достоверно. В противен случай визуализирането на лекарствения продукт няма да се осъществи. 

След въвеждането на търговското наименование или INN, на екрана се визуализират данни за всички лекарствени форми на съответния лекарствен продукт в окончателна опаковка – INN, цена на дребно, с вкл. ДДС (продажна цена в аптечната мрежа), цена на едро, с вкл. ДДС и режим на предписване.

В резултат на търсенето се удостоверява пределната/максималната продажна цена на лекарствения продукт при закупуване в аптечната мрежа.

Припомняме, че през 2019 г. стартира и интернет платформата за липсващи лекарства - https://moeto-lekarstvo.com/. Създателите на сайта обобщават постъпилите сигнали всеки месец и да ги предават на предавани на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Сигналите за липсващите лекарства може да се подават и анонимно от пациентите. 

Източник: puls.bg