Правителството взе решение да се освободи радиочестотен спектър за стартиране на изграждането на 5G мрежа у нас.

Предстои Комисията за регулиране на съобщенията да организира дейността по предоставяне на мобилните оператори на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz, които са необходими за изграждане на 5G мрежи.

Те следва да осигурят висока скорост на обмен на данни при пълно покритие на страната по територия, а не само по население.

От Министерски съвет напомнят, че направените изменения са в съответствие с поетите от България ангажименти към решение на Европейския парламент.

Налагането на 5G технологията ще доведе до увеличаване на броя предаватели, които изпращат сигнали към смартфоните, за да могат потребителите да сърфират в интернет със скорост 10 пъти по-голяма от тази на 4G мрежата. Така въздействието на технологиите ще бъде двойно и това предизвиква загриженост сред здравните експерти.

Предавателите на 5G технологията ще работят с помощта на микровълни. Колкото по-близо са тези източници на лъчение до хората, толкова повече потребителите са изложени на потенциален риск за здравето.

Въпреки доказателствата все още не може да се каже със сигурност, че излагането на подобни лъчения ще повлияе и на човешкия организъм. Но не е и научно доказано, че иновациите в мобилната индустрия са безопасни за здравето.