ChatGPT е чатбот с изкуствен интелект (ИИ), разработен от OpenAI, който използва както контролирани техники, така и техники за обучение с утвърждение. Чатботът впечатлява със своите подробни и достоверни отговори в различни области. Като основен недостатък се посочва неговата неравномерна фактическа точност.

Езиковият модел предлага различни функции, като генериране и превод на текст, създаване на изображения, отговаряне на въпроси, помощ при писане, генериране на идеи, обобщаване на информация, помощ при учене и други възможности, които непрестанно се усъвършенстват.

Инструментът за изкуствен интелект ChatGPT става все по-популярен поради лесната му употреба. Въпреки това, IT експертите предупреждават за хакерски атаки срещу изкуствения интелект и съответно – неговите потребители, които могат да станат обект на киберпрестъпност.

За кратко време ИИ се превърна в неизменна част от ежедневието ни. Все повече хора се възползват от инструменти като ChatGPT, Google Bard и Microsoft Copilot, които предоставят бърз и лесен начин за комуникация и решаване на проблеми. Въпреки това, с нарастването на ползването на ИИ, се увеличават и заплахите от хакерски атаки, които могат да засегнат както обикновените потребители, така и големите корпорации.

ChatGPT е уязвим за хакерски капани: никога не кликвайте върху линк или изображение

За да могат да откраднат данните на жертвите, хакерите изпращат в чата връзка към съмнителен уебсайт или изображение. Ако потребителят щракне върху линка или изображението, нападателят може да изпрати всички данни, налични в чата, на себе си. Затова чувствителни данни като пароли или информация за кредитни карти никога не бива да се публикуват в чата с ИИ.

Една от основните заплахи и методи на атака срещу ИИ е фишингът. Хакерите използват социалното инженерство, за да изпратят масови имейли с линкове или прикачени файлове, които, ако бъдат отворени от потребителите, могат да доведат до компрометиране на данните им. С помощта на ИИ като ChatGPT, хакерите са в състояние да генерират убедителни и автентични съобщения, които могат да заблудят дори най-бдителните потребители.

Друг метод на атака, който се използва срещу ИИ, е известен като „Prompt-Injection“. Тази техника включва убеждаване на системата за изкуствен интелект да изпълни определени задачи, които да доведат до компрометиране на сигурността или нередност във функционирането ѝ. Хакерите са способни да предизвикат нежелани действия от ИИ, като го убедят, че тези действия са легитимни.

Като цяло, потребителите не бива да вярват сляпо на всички дадени отговори и информация. Самите производители на системи за ИИ като Google, Microsoft и OpenAI предупреждават, че информацията може да бъде грешна. Ако чатботът ви отправя съмнителни изисквания, трябва да бъдете мнителни и да не ги приемате за „чиста монета“, тъй като това може да се окаже измамна схема.

Освен кражбата на данни, хакерите могат умишлено да заблудят потребителя чрез предоставяне на грешна информация или да получат достъп до други, свързани инструменти. Атакуващите могат да правят онлайн поръчки или да изпращат имейли от името на жертвите. Въпреки това инструментите за ИИ се подготвят за такива атаки чрез непрекъснато разработване на нови мерки за защита.

Защита на ChatGPT от хакерски атаки: производителите редовно да правят актуализации

Най-големият проблем с хакерските атаки върху ИИ е, че те трудно могат да бъдат забелязани и проследени. В много случаи е почти невъзможно потребителите да направят разлика между автентични и фалшиви комуникации, което прави защитата от атаки още по-трудна задача. 

За да се предпазят от тези заплахи, както индивидуалните потребители, така и големите компании трябва да вземат сериозни мерки за защита. Една от най-важните стъпки е да се насочи вниманието към обучението на потребителите за разпознаване на фишинг атаки и други видове социално инженерство. Въпреки че това може да изглежда като елементарна задача, обучението на персонала е ключът за предотвратяване на много атаки.

Освен това, производителите на софтуерни продукти трябва непрекъснато да работят по подобряването на сигурността на своите системи. Редовните актуализации и корекции на програмния код спомагат да се открият и поправят уязвимите места преди да бъдат използвани от злонамерени хакери.

ИИ е мощен инструмент в много области на съвременния живот, но също така е важно да знаем, че той може да бъде използван за злонамерени цели. Потребителите трябва да бъдат внимателни и да се информират за опасностите, свързани с употребата на ИИ, докато бизнесът трябва да работи активно за подобряване на сигурността на своите продукти. Само по този начин може да се създаде по-сигурна и надеждна среда за развитие на ИИ в бъдеще.