Фейсбук ще започне да маркира страниците на медиите, които са под контрола на правителствата на техните страни, съобщава ТАСС.

"Преди няколко месеца обявихме нашия план да маркираме страниците на медийните организации, които са изцяло или частично под редакционния контрол на властите на техните държави.  Започваме да маркираме такива страници", се казва в съобщението за пресата.

Администрацията на социалната  мрежа смята, че потребителите трябва да са наясно с възможното въздействие на публичната политика върху новините, които четат, за това страниците на такива медии трябва да бъдат специално маркирани.

За да определи дали страницата на медийна организация се влияе от властите, от Фейсбук ще използват следните критерии: редакционна политика, структура на собственост, описание на мисията на публикацията, информация за служители и мениджъри, източници на финансиране и доходи, както и механизми за управление и отчитане.

Освен това ще бъдат взети предвид някои специфични за конкретната държава фактори, като например нивото на свобода на медиите.
В изявлението се отбелязва, че в случай на несъгласие медийните организации, чиито страници са маркирани, могат да обжалват решението на администрацията на социалната мрежа, но те трябва да представят доказателства за независимостта на редакторската си политика.

В този случай Фейсбук ще се консултира с независими експерти, за да преразгледа решението. Информация, че медийната организация е под контрола на властите, може да се види в информацията на страницата. Съответната бележка също ще бъде показана на всички публикации от този акаунт в емисията на новини.