Астрономи от университета на Сидни, Австралия, са открили неизвестен досега тип червени звезди гиганти, които се отличават с по-малки размери и маса от другите светила, съобщава "Нейчър астронъми".

Известно е, че Млечният път съдържа милиони червени гиганти - ярки, но студени звезди. Според учените Слънцето също ще достигне този стадий след няколко милиарда години.

Авторите на новото изследване за първи път са открили "изтъняващи" гиганти, за чието съществуване досега се предполагаше само теоретично. Учените са преброили около четиридесет такива обекта.

За целите на изследването астрономите са анализирали данни от телескопа "Кеплер", събрани между 2009 и 2013 г. През годините телескопът непрекъснато е регистрирал промените в яркостта на десетки хиляди червени гиганти.

След като са проучили информацията, изследователите са идентифицирали два типа атипични звезди: червени гиганти с много малки маси или с необичайно слаб блясък. Масата на звездите от първия тип е между 0,5 и 0,7 от тази на Слънцето. Според астрономите, ако те постепенно губят маса, възрастта им ще надхвърли възрастта на самата Вселена. Затова те предполагат, че загубата на маса е била рязка и внезапна.

Вторият тип звезди са с тегло между 0,8 и 2,0 слънчеви маси, но тяхната светимост е много по-ниска от тази на другите светила. Учените са идентифицирали общо седем такива обекта, но смятат, че всъщност те са много повече.

Причината, която може да е довела до загубата на маса, все още не е установена. Астрономите допускат че това може да се дължи на наличието на съседна звезда. Повечето от светилата в Млечния път се намират в двойни системи. Когато някоя от тези звезди започне да се разширява, нейният "спътник" може да привлече и погълне част от материала.