Учени от института по механика към БАН разработват система за многократно използване на ракетен носител, която ще е по-евтина, по-безопасна за околната среда и още по-ефективна от съществуващите американски разработки за "рециклиране" на ракети.

В проекта участват и учени от Германия, Австрия, Испания, Белгия и Румъния.

През следващите 3 години проектът е финансиран с 2.7 млн. евро от програмата "Хоризонт 2020".

В момента голяма част от използваните ракети и компоненти се изхвърлят във или около атмосферата и дори да бъдат открити, е невъзможно да бъдат възстановени. Това прави космическите полети скъпи, а от друга страна и замърсяващи околната среда.

Европейският проект е още по-иновативен от този на гигантите SpaceX и Blue Origin. Той предвижда на връщане към Земята ракетният ускорител да бъде прихващан още от въздуха.

"След отделянето му и навлизането му в атмосферата системата за управление и неговите крила позволяват спускане по планирана траектория. На определена височина специално проектиран малък безпилотен самолет, снабден с въже и куплиращо устройство, захваща планиращия ракетен ускорител и го влачи до подходящо място на Земята", обясни пред "Знание" ръководителят на проекта в ИМех-БАН доц. Валентин Пенев.

Ролята на българските учени е в разработването на прецизни аеродинамични модели на ракетния ускорител и на влачещия самолет.