Мащабно проучване, направено сред 30 хиляди служители от 23 държави, чиято цел е да изследва промените в пазара на труда от гледна точка на служителите в компаниите, показва, че уменията за работа с изкуствен интелект (ИИ) ще бъдат жизненоважни за бъдещето на работния свят и повечето от работещите искат да бъдат обучени в използването на изкуствен интелект. Не всички обаче имат тази нагласа - 61% от работещите хора смятат, че човешкото общуване е по-важно на работното място от ИИ. С това твърдение са съгласни най-вече хората, които работят в областта на технологиите. Над 2/3 от тях вярват, че личностните умения са водещите. 

Това показват данните от мащабно представително на международната компания за услуги, свързани с работната сила.

"Все повече компании са осъзнали нуждата да инвестират в обучения за служителите си за използването на изкуствения интелект. Технологиите ще помогнат за оптимизация на много процеси вътре в организациите, както и ще подобрят ефективността в работата на служителите. 

Но също така не трябва да забравят, че те трябва да развиват и уникалните човешки умения на служителите си. Създаването на екипност и принадлежност, изграждането на правилните лидерски качества при мениджърите, представянето на ясен път за кариерно развитие са задължителни въпреки променящия се работен свят", коментира Надежда Василева пред БНР.

"Сред основните причини един служител да остане при своя работодател водещо е не само доброто възнаграждение, а и това доколко работодателят развива служителя. Все повече служители са осъзнали, че уменията са новата ценна валута на днешния свят. Личностни умения и качества, както и работата с нови технологии (ИИ) ги прави по-добри професионалисти, поставяйки ги в по-добра позиция при търсенето на работа", изтъкна тя.

Проучването показва още, че за две трети от хората по света изкуственият интелект ще окаже позитивно въздействие върху тяхната работа и професия. Само 7% са на мнение, че той е заплаха и неговото внедряване може да доведе до загуба на работата им.

"В допълнение на това, как да използваме технологията, за да бъдем по-добри професионалисти, много е важно да продължаваме да развиваме личностните си умения – емоционална интелигентност, работа в екип, съпричастност, защото мнението на респондентите е, че изкуствения интелект много ще промени нашия работен свят в следващите 1-2 години, но той няма как да измести тези естествени човешки умения и те ще стават все по-ценни, с оглед на това, че ще преминем през една трансформация, през една промяна в работния си свят", подчерта експертът.

За момента ИИ се ползва по-скоро на доброволческа основа толкова организирано, или инициирано от работодателя, колкото от жив интерес при самите служители и за доста базисни цели, например проверка на някакъв текст, бърз достъп до информация, посочи Надежда Василева.