Мобилен оператор е бил санкциониран от пловдивския Районен съд, заради отказ да отремонтира гаранционно устройство изпратено на сервиз. Причината за отказа е счупен дисплей на мобилния телефон, какъвто обаче не е бил констатиран и вписан в сервизния протокол, при получаването на устройството от собственика му. Мобилният оператор обаче, недоволен от наложената глоба от 500 лева, решил да обжалва съдебното решение на втора инстанция, но там също са били порязани от магистратите.

На 16 април 2020г. потребител на мобилния оператор е закупил от търговеца мобилен телефон „Samsung Galaxy A71, за който е предявил рекламация на 24 август 2021г. В офиса в гр. Хисар е съставен  протокол за приемане на устройство без да има описани следи като „счупен дисплей”. След това телефонът е бил насочен към сервиз в София.

В последствие при заключението на сервизното обслужване е  било записано, че „Samsung Galaxy А71 е неотремонтиран поради механична повреда на дисплея, цена на евентуален ремонт 180 лева с ДДС. Тоест търговецът е отказал извършването на гаранционен ремонт на телефона и на 14.09.2021г. е поканил потребителят да му върне телефона, като е съставил Акт за удовлетворяване на рекламация.

Следи от механични повреди на дисплея не са констатирани от търговеца, при предявяване на рекламация, поради което съдът е преценил, че не може да се приеме, че те са съществували преди предявяване на рекламацията. Едва в сервиза е установено счупване на дисплея, послужило като основание за отказ.

Именно поради това пловдивският Административен съд е приел, че не са налице основания за отмяна на обжалваното съдебно решение, като Районен съд - Пловдив го е постановил валидно, допустимо и правилно. Така второинстанционната инстанция оставила в сила наказанието, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.