Очаква се 2024 г. да бъде година на напредък за развитието на зарядна инфраструктура за електрическите превозни средства, се посочва в кратък анализ на Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ), предоставен на БТА.

През 2023 г. динамиката на развитие на електрическата мобилност в Европа и света се увеличи. България имаше преднина в региона, но в последните две години се забави значително. Рискуваме да изостанем от общите тенденции. Държавата закъснява с активната си роля за развитие на електрическата мобилност и макар да се опитва, го прави по стария познат начин.

България е единствената страна в Европейския съюз, която няма система за подпомагане на бизнеса и потребителите. Липсва национална стратегия, план за работа.

До края на месец март 2024 г. се очаква представяне на обществено обсъждане на проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност, което е добре. Прави обаче впечатление, че проектът е изработен изцяло в рамките на едно министерство. В разработката не участва нито един представител на най-голямата браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ.

Развитие на електрическите превозни средства и зарядната инфраструктура от октомври 2023 г. март 2024 г. (спрямо Април – Октомври 2023)

 

*Автомобили:

Общо автомобили – 3 556 145 през март 2024, спрямо 3 544 988 през октомври 2023 г. Това са с 11 157 автомобила повече, но като ръст се наблюдава спад спрямо предишния период с 3,1%.

Леки автомобили – 3 007 920 през март 2024, спрямо 2 994 837 през октомври 2023 г. Или 13 083 леки автомобила повече, отново със спад от 2,9% спрямо предишния период.

Електрически автомобили – 13 466 през март 2024, спрямо 9 889 през октомври 2023 г. Това са с 26,6% електрически автомобила повече със спад спрямо предишния период от 2,9%.

Хибридни автомобили – 51 910 през март 2024, спрямо 35 621, през октомври 2023 г. Това са с 31,4% хибридни автомобила повече, което е ръст спрямо предишния период от 6,4%.

Забележка: Забелязва се спад при всички превозни средства, с изключение при хибридните, където имаме отчетлив ръст. Това показва, че интересът към тях нараства и те стават все по-предпочитани при покупка.

Зарядна инфраструктура: 

*Зарядни станции1 760 общо зарядни станции през март 2024 г., спрямо 1 350 през октомври 2023 г. Тоест увеличение от 410 зарядни станции. Въпреки това в сравнение с предишния период темпът на увеличение е спаднал с 1,6%.

Забележка:  От общо 1 760 зарядни станции, 1 250 са AC (променлив ток) с мощност до 22 kW, а 381 са DC (прав ток) бързозарядни станции с мощност между 24 kW и 150 kW.

*Локации за зарядни станции: 1 250 общо зарядни станции през март 2024 г., спрямо 820 през октомври 2023 г. Тук увеличението е с 430 локации за зареждане или 4,5%.