Това е комплексно и многопластово търсене, което може да има различни причини и обяснения. В следващите няколко параграфа ще представя някои от тези фактори, които могат да допринесат за увеличаването на търсенето на услугите на жиголо от страна на жените. Въпреки това, важно е да се отбележи, че не всички жени търсят услугите на жиголо и че тези обобщения не важат за всички случаи.

Развиваща се равнопоставеност:

Социалните и културните промени през последните десетилетия са довели до по-голяма равнопоставеност на жените в обществото. Те са постигнали високо образование, успешна кариера и финансова независимост, което им дава по-голяма свобода при избора на своите партньори и сексуални преживявания.

Разнообразие на сексуалните предпочитания:

Както и при мъжете, жените са различни по отношение на своите сексуални предпочитания и фантазии. Някои жени може да изразяват желание да изпитат нови и различни видове сексуални преживявания, включително отношения със заплатени партньори. Жиголото може да бъде избран като опция за изпълнение на такива фантазии, като осигурява дискретност, умение и опит.

Емоционална и физическа задоволеност:

Жени, които използват услугите на жиголо, могат да търсят физическа или емоционална задоволеност, които не намират във връзките си или са изправени пред липса на сексуална активност. Такива услуги могат да предоставят комуникация, внимание и сексуална наслада без задълженията, свързани с обикновените междуличностни взаимодействия.

Освобождаване от социални норми и стигма:

Стъпката на жените към търсенето на услугите на жиголо може да бъде резултат от разрив със стереотипите и социалните ограничения, свързани със сексуалността и сексуалното поведение на жените. Това може да бъде израз на осъзнаване на собствените сексуални желания и право на избор без да бъдат осъждани от обществото.

Експериментиране и самоопознаване:

Много жени се стремят да изследват и разберат своята сексуалност и предпочитания, а търсенето на услугите на жиголо може да бъде начин за тяхно експериментиране и самоопознаване. Те могат да търсят нови начини за сексуално удовлетворение и изследване на собствените граници.

Стрес и отдих:

Жените, които са заети със стресиращи професии или семейни отговорности, могат да използват услугите на жиголо като начин за отдих и разтоварване. Те могат да се насладят на безотговорна и безкомпромисна връзка, която не поставя изисквания или отговорности върху тях.

Всички тези фактори и обстоятелства могат да допринесат за увеличаването на търсенето на услугите на жиголо от страна на жените. Въпреки това, важно е да се отбележи, че тези мотиви и причини могат да варират от индивид до индивид, и не всички жени, които търсят услугите на жиголо, го правят по същите причини.