Сексът не е просто физически акт. Това е цяла каскада от емоции и чувства, водещи тялото до състояние на екстаз и социална комуникативна превъзбуда. Според ред забележителни личности... сексът е отличното средство за отключване на всички сетива.
С напредване на общата култура на съвременното общество и "отварянето" на повече и повече врати към сексуалното обучение в отделните личности, специалистите по сексуална медицина, гинекология и андрология, решили да създадат общ колектив и да изведат в кратък списък десетте основни и най-често срещани здравословни проблеми, които се коригират с качествен и хубав секс. Те доказали всъщност, че сексът при тези условия може да бъде и алтернативна форма на лечение.
От много време насам актуалност набира куиз-въпросникът "Секс - факт или фикс идея". Благодарение на редица подобни проучвания, учените споделят, че сексът всъщност наистина е висш акт на взаимодействие.
Било проведено проучване сред стотици млади хора, които водят три или четири пъти седмично полови сношения в сравнение с такива, които водят по-малко от четири пъти месечно. В периферна кръвна проба на първата група било установено драстично завишение в нивата на антитела, борещи се с едни от най-активните и модерни вирусни, бактериални и гъбични инфекции. Това довело до заключението, че сексът е един много качествен метод за увеличение на имунната реактивност на тялото в рисковите сезони, богати на витаещи вируси в атмосферата. Доказателството било ясно и точно формулирано в журнала им - сексът е качествен имуностимулатор. Разбира се, учените добавят и специален абзац в журнала си, с който казват, че акцент за подобряване на имунната реактивност на организма е също така правилното и здравословно хранене, поддържането на физическа активност, достатъчно отдаване на сън и мозъчна почивка, както и своевременно прилагане на някои основни видове ваксини.

ТrafficNews.bg