Наскоро проведено проучване от Калифорнийския университет в Лос Анджелис показва, че редовният секс може да вдигне заплатата на човека. Това може да звучи като утопична теория, но научните данни показват, че връзката между редовния секс и заплатата на човека е реална.

Проучването беше проведено върху 7 500 души, като резултатите показват, че хората, които имат редовен сексуален живот, имат по-високи заплати в сравнение с тези, които не упражняват сексуална активност. Изследователите са анализирали и други фактори, като образование, опит и квалификации, но въпреки това запазили тезата, че редовният секс има значително влияние върху заплатите на работниците.

Но какво е научното обяснение за това явление? Вероятно, редовният секс подобрява психологическото здраве на човека, което води до по-високо ниво на продуктивност и по-добри резултати на работното място. Също така, може да намали стреса и да повиши самочувствието, което също може да има положителен ефект върху професионалния живот на човека.

Но не трябва да се правят прекалено бързи изводи. Въпреки че научните данни показват, че редовният секс може да вдигне заплатата, това не е единствената причина за успешната кариера. Има много други фактори, които също могат да допринесат за по-високите заплати, като например трудовата етика, интелигентността и уменията на човека.

Независимо от това, фактът, че редовните занимания под чаршафите може да имат влияние върху заплатата, може да бъде мотивация за много хора да се стремят към здравословен и задоволителен сексуален живот. Здравето и щастието са от съществено значение за доброто функциониране на човешкото тяло и ума, което в своя ред води до по-голяма успешност в различни аспекти на живота, включително и в кариерата.

В крайна сметка, ние като общество трябва да насърчаваме и подкрепяме здравословния и задоволителен сексуален живот, както и да промотираме осъзнатото възприемане на връзката между секса и доброто функциониране на човека като цяло.