Литосексуалността не е официална категория, затова за тази ориентация не са установени особени белези. Но въз основа на изказванията на хора, които се отъждествяват с нея, се открояват няколко характерни признака:

    - Не се интересуват от романтична връзка. В действителност дори отхвърлят тази идея.

   - Литосексуалните  имат отрицателно отношение към двойките.

   - Гледат на романтиката като на отвратителна практика.

    - Отблъсква ги мисълта да разкриват чувствата си пред други.

    - Въпреки че изпитват любов към другия човек, не желаят връзка.

    - Самата представа за физически контакт с лицето, което намират за привлекателно, предизвиква у тях неприятно чувство.

    - Често се чувстват привлечени от измислени личности.

    - Понякога изобщо не искат да имат никакъв контакт с човека, който ги привлича, нито дори обикновено приятелство.

    - Предпочитат да пазят в тайна чувствата си.

    - Понякога първо са правили секс с лицето, а след това са започнали да изпитват литосексуално влечение към него.

Несъмнено признаците на литосексуалността са много подобни на платоническата младежка любов. Те са твърде близки и до някакво сексуално или романтично фобийно преживяване. От психологична гледна точка такъв вид ориентация е деструктивен.

Литосексуалността отразява трудности с приемането на интимността - както емоционална, така и сексуална. Събраните досега данни показват, че здравият зрял индивид е в състояние да задълбочава отношенията си чрез любов и сексуалност, без да се чувства застрашен или ощетен от това.

Трудно е да си представим, че човек може да изпитва удовлетворение чрез литосексуалност. Тази тенденция е по-скоро опит да се нормализира един емоционален проблем. Не е препоръчително човек да се изолира и да преживява единствено в главата си това, което по принцип следва да бъде споделено.