В света на отношенията между мъжете и жените има много фактори, които влияят на тяхното привличане или отблъскване един от друг. Някои жени имат особен магнетизъм, който може да привлече мъжете и да ги задържи до себе си. В същото време има и такива видове представителки на нежния пол, от които мъжете са склонни да „бягат“, изпитвайки неприятни или отрицателни емоции. Нека разгледаме четири типа жени, които могат да накарат мъжете да искат да избягват всякакъв вид връзка.

Прекалено зависимата жена: Мъжете ценят жени, които могат да имат своя собствена самостоятелна личност и интереси. Ако жената е твърде зависима от партньора и му налага да бъде центърът на нейния свят, това може да бъде уморително и отблъскващо за мъжа.

Прекалено контролиращата жена: Контролът и ревнивостта могат да бъдат оттеглящи фактори за мъжете. Когато жената постоянно контролира дейностите или общуването на партньора с други хора, това може да доведе до усещане за ограничение на свободата и самостоятелност.

Отрицателната жена: Жените, които често се оплакват, критикуват и имат негативно отношение към живота, могат да бъдат тежки за мъжете. Постоянното пренебрежение към позитивните страни на живота може да създаде отрицателна и напрегната обстановка във връзката.

Себеподценяващата се жена: Когато жената непрекъснато се съмнява в себе си и се счита за недостойна на любов и внимание, това може да бъде уморително за мъжа. Постоянната несигурност може да направи връзката недоволство.

Тези са някои общи типове поведение, които мъжете може да избягват в една жена. Въпреки това е важно да се подчертае, че всяка личност е различна и има различни предпочитания и интереси. Не всеки мъж ще се отблъсне от тези типове жени, а някои от тези поведенчески характеристики могат да бъдат преодолени и подобрени с подкрепа, общуване и самосъзнание.