Във всеки момент от живота ни можем да се влюбим и да започнем нова връзка. В началото на връзката ни може да изпитваме силни емоции и да сме напълно погълнати от новия си партньор. И все пак, има случаи, когато тази вълнуваща нова връзка се превръща в обсебване. В следващите редове ще разгледаме три признака, които указват, че сме много обсебени от нашата нова връзка.

Постоянно мислим за нашия партньор: Когато сме много обсебени от новата си връзка, нашето съзнание е постоянно пълно с мисли за партньора. Независимо дали сме на работа, в училище или с приятели, винаги сме насочени към мислите си за него или нея. Прекарването на почти всичко време, докато мислим за нашата нова връзка, може да бъде индикатор за това, че сме обсебени.

Пренебрегваме други аспекти на живота си: Когато новата ни връзка поеме контрола върху нашия живот, можем да започнем да пренебрегваме други важни аспекти на живота си. Например можем да пренебрегнем приятелите си, работата си или личните си цели. Отрицателните последици от този признак могат да се проявят в отдалечаване от близките ни хора и намаляване на производителността и удовлетвореността в други сфери на живота.

Губим самоидентификацията си: Когато ставаме много обсебени от новата си връзка, може да започнем да губим част от нашата самоидентификация. Започваме да се дефинираме главно чрез отношението си с партньора, а не чрез нашите собствени интереси и ценности.
Това може да доведе до загуба на личността ни и да ни направи трудно различими от нашия партньор. Отказваме се от важни аспекти на самостоятелността си и се приспособяваме изцяло към неговите или нейните предпочитания и желания.

В заключение, когато забележим тези три признака - постоянни мисли за нашия партньор, пренебрегване на други аспекти на живота и загуба на самоидентификация - можем да разберем, че сме много обсебени от новата си връзка. Важно е да се осъзнаем за това и да намерим баланс, който ни позволява да се наслаждаваме на връзката си, без да губим себе си и други важни аспекти на живота ни.