Заобикалянето на санкциите вече е престъпление в ЕС - това решение бе взето  единодушно от страните членки в контекста на руската агресия срещу Украйна.
 
Нарушаването на наложените ограничителни мерки срещу Русия се добавя в списъка на европейските престъпления, включен в Договора за функционирането на Европейския съюз.
 
В момента държавите членки имат различни определения за това какво означава нарушаване на ограничителните мерки и какви санкции следва да се прилагат в случай на нарушаване. В резултат от това би могло да се стигне до различни степени на тяхното прилагане и до риск от заобикалянето им. Това би позволило на лицата, спрямо които се прилагат тези мерки, да продължат да имат достъп до своите активи и да подкрепят режимите, срещу които са насочени мерките на ЕС.
 
Включването на нарушаването на ограничителните мерки в списъка на европейските престъпления е първата от двете стъпки за осигуряване на еднакво прилагане на санкциите в целия Съюз и за възпиране на опитите за заобикалянето им.
 
След приемането на днешното решение Европейската комисия ще представи предложение за директива, съдържаща минимални правила за определянето на престъпленията и санкциите за нарушаването на ограниченията на ЕС. Проектът трябва да бъде обсъден и приет от Съвета и Европейския парламент.