Стойността на руските златни резерви за първи път надмина тази на валутните ѝ резерви в долари, съобщи Централната банка на Русия. Общите златни резерви на страната като част от валутните ѝ наличности са се увеличили до 22,9% към 30 юни 2020 г., показват данните на Централната банка на Русия. За сравнение, запасите в щатски долари намаляват до 22,2%.

Руските златни резерви в момента възлизат на 128,5 млрд. долара спрямо 124,6 млрд. в американски долари. Активите в евро също се свиват до 29,5% от общите резерви, а тези в китайски юани спадат до 12,2%.

Русия спря да купува злато през април, като общите ѝ запаси остават на ниво от 73,9 млн. унции. Увеличението на стойността на златните ѝ резерви се дължи на поскъпването на златото, което приключи 2020 г. с ръст от 25%, пише "Експерт". Това, че Москва не е купувала злато в последните 8 месеца, се потвърждава и от данните на Световния съвет по златото.

Централните банки по света се превръщат в нетни продавачи на злато през ноември, тъй като са продали по-големи количества от жълтия метал, отколкото са купили. Тенденцията се наблюдава от няколко месеца – паричните институции са били нетни продавачи и през август и септември. Август бележи края на период от година и половина на месечни покупки на злато.

През ноември официалните световни златни резерви намаляха с 6,5 метрични тона. През същия месец са купени общо 16 тона злато, като най-активни в покупките са били Узбекистан с 8,4 тона, Катар с 3,1 тона, Индия с 2,8 тона и Казахстан с 1,7 тона. През ноември са продадени 23,3 тона злато, като Турция е най-големият продавач.