В Московска клиника правят изследвания на децата от Донецк. Тези пациенти трудно биха оживели в тяхната родина, където болниците не работят и дори няма лекарства. Освен медицинска помощ на повечето им трябва и психологическа. Животът в мазетата и постоянните бомбардировки влошили още повече здравословното им положение.

Едно от децата е болно от гломерулонефрит. Това означава, че здравите клетки на бъбреците спират да функционират и бъбреците започват да се смаляват. Ако не се окаже медицинска помощ навреме, детето ще може да се спаси само чрез трансплантация. Соня едва си стои на краката, съобщава 1tv.ru. След назначеното лечение на руските лекари, може би усмивката на Соня отново ще се появи.

„Почти всички деца, които докарахме, са с тежки психически травми. Естествено, че бомбардировката им влияе много тежко. Повечето от децата са останали без родители и сега са с попечители.”, съобщава изпълнителният директор на организацията „ Справедлива помощ” Елизавета Глинка.

Преговорите за извозване на тежкоболните деца от Украйна се водят постоянно. Тези деца не са първите, които успяха да получат помощ. Тези, които бяха докарани по-рано,  вече се чувстват много по-добре.

От началото на август общо 26 тежкоболни деца успяха да напуснат зоната на конфликта в Украйна. Но още стотици нуждаещи се от медицинска помощ чакат за такъв шанс.

Превод: Ирина Минчева, TrafficNews.bg