Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който дава право на правителството да наложи забрана за автомобилния превоз на товари през страната от компании, регистрирани в т.нар. неприятелски страни.

"Да предостави на правителството на Руската федерация правомощия да установи забрана за международен автомобилен превоз на стоки през територията на Руската федерация с камиони, принадлежащи на чуждестранни превозвачи, регистрирани в чужди държави, които са въвели ограничителни мерки по отношение на гражданите на Руската федерация и руски юридически лица в областта на международния автомобилен превоз на товари", се отбелязва в постановлението.

В съответствие със своите разпоредби кабинетът трябва да определи:

  • продължителност на забраната
  • списък на чужди държави, които са въвели ограничителни мерки срещу руски граждани и компании в областта на международния автомобилен превоз на товари
  • видове международни автомобилни превози на товари, които са обект на забрана
  • условия за превоз на стоки, при които забраната не се прилага.


На 5 март руското правителство одобри списък с "неприятелски настроени" страни в отговор на западните санкции и България попадна в него като член на Европейския съюз. Но в него има и държави извън Европа като Микронезия, Нова Зеландия, Южна Корея, Сингапур, САЩ, Япония.