Броят на разрешенията за пребиваване, издадени на граждани извън Европейския съюз, които инвестират най-малко 250 000 евро в гръцки имоти отбелязат значително увеличение през първите 11 месеца на 2019 г.. Програмата е известна като Златна виза.

Според данни, публикувани в сряда от Enterprise Greece, през годината до 1 декември са били издадени 2 008 нови разрешителни, докато броят на издадените разрешения достигна 4 059 между старта на програмата през 2013 г. и края на 2018 г. От над 6 000 Златни визи, издадени до момента, почти 70 процента (4,129 разрешителни) се отнасят до китайските инвеститори.

Тенденцията на растеж беше грандиозна през последните няколко месеца: от началото на септември до началото на декември Гърция издаде 742 нови разрешения за петгодишно пребиваване на инвеститори извън ЕС и техните семейства, като 90 процента (665 разрешителни) отиват за китайски купувачи.

Специалистите на пазара на имоти твърдят, че интересът от чужбина към гръцките недвижими имоти се покачва от избухването на икономическата криза преди десетилетие, като програмата "Златната виза" играе решаваща роля, тъй като представлява ключов стимул, вероятно е най-атрактивната програма за това тип в ЕС. Това се отразява и в данните на Bank of Greece, показващи 94% годишен приток на пари за закупуване на имоти през януари-юни 2019 г. до 736 милиона евро.