уският президент Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на армията на 170 000 души, съобщи руското издание „Комерсант”. Общият щат на въоръжените сили вече ще бъде 2 209 130 души. От тях военнослужещите ще са 1 320 000. Указът от 1 декември влиза в сила от деня на неговото подписване. 

От руското военно министерство съобщиха, че ще увеличават щата на армията постепенно, за сметка на изпълнителите. По данни на ведомството, нарастването на числеността на въоръжените сили се мотивира с „увеличаването на заплахите за страната, свързани с провежданата специална военна операция и продължаващото разширение на НАТО”.

Според информацията от ведомството „в сложните условия допълнителното увеличение на бойния състав и численост на въоръжениете сили се явява адекватна реакция на агресивната дейност на НАТО”.

Предишният указ на Владимир Путин от 25 август 2022 г. за щатната численост на армията беше за увеличение на 137 000 души. Общият щат на въоръжените сили тогава беше 2 039 758 души, от които военнослужещи - 1 150 628. Указът бе в сила до 1 января 2023 г.

От 1996 г. щатната численост на военните в армията и другите войски в Русия се решава с президентски указ. От 1997 г. са публикувани девет такива указа. Сегашният указ на Путин е десетият.