Очакващата ни зима ще бъде много мека. Сравнително топло ще бъде в Европа и у нас. Такива са прогнозите на американската , японската, европейската и две германски метеорологични  централи.

За първи път има единодушие сред синоптиците, а моделите показват еднакви прогнози. 

Друг акцент, който е без аналогия през последните години, е, че подобно единодушие се запазва от август до настоящия момент.

Това значително увеличава "тежестта" на тези сценарии и с увереност, по-голяма от когато и  да било през последните години, може да обобщим: зимата най-вероятно ще бъде мека или много по-мека от обичайното.

За последното десетилетие у на са са отчетени една нормална зима /2011/, две студени /2012 и 2017/, а останалите 6 са били по-топли от обичайното.