Гръцкото правителство ще продължи да компенсира домакинствата заради високата цена на тока. Министърът на енергетиката Скрекас заяви, че правителството ще продължи компенсациите за скъпия ток за колкото време още е необходимо.

Той не посочи дали ще има увеличение на сумата, която сега е до 600 евро при годишен доход под 45 хиляди евро. Целта на правителството е да се подкрепят уязвимите семейства от средната и по-ниска класа, съобщава БНР.

В момента Гърция прилага смесена система на подпомагане с таван на цените на едро и субсидиране на сметките. Мерките за помощ покриват от около 80% от увеличението на цената на тока.

Помощите се внасят в личната сметка на потребителите.