Европейските либерали гласуваха за едновременното приемане на България, Румъния и Хърватия в Шенген. Това се случи на Съвета на партия АЛДЕ, който се събра на второто си заседание за годината в Братислава, Словакия.

След обявяването на решението на Нидерландия, че ще се съгласи Румъния и Хърватия да се присъединят към Шенгенското пространство, но ще блокира приемането на България, с неотложна спешност Съветът гласува резолюция за приемането на трите държави заедно в Шенген.

В текста ясно е описана позицията на ЕК, която признава, че държавите изпълняват необходимите условия за присъединяване към Шенгенското пространство и призовава Съвета да предприеме необходимите стъпки за приемането им.

В резолюцията е подчертана и категоричната позиция на групата "Обнови Европа" в ЕП, която настоява за "край на дискриминационното изключване, което оказва отрицателно въздействие върху свободното движение на граждани и вреди на единния пазар".

"България има право да бъде част от Шенген, защото отговаря на всички критерии, които регламентират това членство. Единайсет години Комисията и Парламентът настоятелно призовават за решение на Съвета и признават готовността на България и Румъния, но без резултат. Двойният стандарт създава усещане за несправедливост у гражданите. Въпрос на силна политическа воля и отговорност е България да стане пълноправен член на Шенген. Българските граждани не са по-малко европейски граждани. Решението на Нидерландското правителство е несправедливо", заяви лидерът на АЛДЕ Илхан Кючюк.

По думите на Кючюк Европейският съюз не може да бъде геополитически актьор, ако съществува двоен стандарт за държавите членки.