Европейската агенция по лекарствата започва т.нар. текущ преглед на ваксината Спутник V. Това е първа фаза в процеса за разрешение за употреба в ЕС, информира Единният информационен портал.

Следващите стъпки са:

- Подаване на официално заявка за одобрение от страна на разработчика.

- Становище и препоръка за разрешение от ЕАЛ.

- Издаване на разрешение от страна на ЕК.

Още две ваксини са в процес на текущ преглед – това са разработките на NovaVax и CureVac.

На 11 март се очаква официална оценка за ваксината на Janssen, която може да стане 4-та одобрена за употреба в ЕС.