Европейската комисия задължава производителите на перални и телевизори да осигуряват и ремонта им.

Това предвижда ново  предложение за общи правила за насърчаване на ремонта на стоки. Тяхната цел е икономии за потребителите и постигане на целите на Зелената сделка.

Предстои такива правила скоро да важат и за прахосмукачки, таблети и смартфони.

Според Брюксел въвеждането им ще улесни потребителите и те ще имат достатъчно стимули да ремонтират уредите вкъщи, вместо да ги заменят с нови, щом някой се развали. Хората щели да бъдат спокойни, че при евентуална повреда на техниката, която е извън гаранция, ще бъде ремонтирана от производителя, вместо да търсят майстори и сервизи.

По този начин ще се ограничи изхвърлянето на отпадъци и ще бъдат постигнати целите в областта на климата и околната среда съгласно Европейския зелен пакт.

От Брюксел смятат още, че предложенията ще доведат до по-голямо търсене, което пък ще активира ремонтния сектор и ще насърчи производителите да развиват по-устойчиви бизнес модели.

Други приети промени слагат край на заблуждаващите твърдения за еколосъобразност на стоките. Потребителите ще бъдат по-информирани кога нещо се продава като еко и дали наистина е такова.

Предприятията също ще имат полза, тъй като онези от тях, които полагат реални усилия за подобряване на устойчивостта на своите продукти, ще бъдат по-лесно  разпознавани и ще увеличат продажбите си.