Милано стана първият италиански град, който наложи забрана на пушенето на открити пространства. Ограничава се тютюнопушенето в паркове, на стадиони, на автобусни спирки и дори на гробищата. Изключение се допуска само на специално обозначени за това места, в случай, че разстоянието между пушачите е поне 10 метра. Същото важи и за електронните цигари.

Мярката бе посрещната с позитивна нагласа, дори от страна на пушачи. 

Новата мярка цели да "намали фините частици, които са опасни за белите дробове и да съхрани здравето на гражданите, които биват изложени на пасивно и активно пушене на публични места. 

Нарушителите ги грози глоба от 40 до 240 евро. 

Пълна забрана за пушене на открито в града ще бъде наложена до 2025 година.