Социалните помощи да се вържат с инфлацията, за да е сигурно, че няма да загубят стойността си. Тази идея смята да внедри правителството възможно най-скоро. Актуализирането на парите за бедни с процента на средногодишната инфлация за съответната година е заложено в проект на правителствено постановление за промени в правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Документът е качен за обществено обсъждане и може да се види на сайта на Министерски съвет. Проектът предвижда промяна в размерите на някои от видовете помощи като те са процент от гарантирания минимален доход от 75 лева на месец.

Това се прави заради приетите от Народното събрание през април промени в Закона, с които получаването на месечните социални помощи беше обвързано с редовното посещаване на детска градина или училище.

Отчита се изпълнението на родителския ангажимент по отношение включването на децата в образователната система. Така например помощта за родител на дете до 16 години, ако учи, е 73% от гарантирания доход, а за дете до 18 години, което не учи - 20% от гарантирания доход.