Кодекс за поведение на държавните чиновници ги задължава да бъдат мили, усмихнати и вежливи с гражданите, спретнато облечени и в никакъв случай да не поддават на рушвети дори под формата на дребни подаръци. 

Институтът по публична администрация ще направи електронна обучителна програма, съдържаща примерни ситуации във връзка с прилагането на правилата. Проектът, чиито вносители са вицепремиерите Томислав Дончев и Екатерина Захариева, е публикуван за обществено обсъждане от Министерски съвет.

Според новия кодекс всички държавни служители са длъжни да бъдат на разположение на гражданите и да им отделят необходимото време. „На работното си място служителите спазват деловия вид в облеклото, съответстващ на служебното им положение и на институцията, която представляват“, гласи друга от разпоредбите.

Забранява се „поведение, което може да бъде окачествено като тормоз от психически, физически, сексуален и всякакъв друг характер, както и да не допускат каквато и да е форма на дискриминация, както по отношение на гражданите, така и спрямо колегите“.

Цяла глава е посветена на „антикорупционното поведение“, като се забранява на чиновниците „да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения“. 
Освен това те ще бъдат насърчавани да дебнат колегите си, които се изкушават да прибират рушвети.
 
В кодекса е разписано още, че чиновниците са длъжни да докладват на ръководителите си за станали им известни данни за корупция или за конфликт на интереси в администрацията, в която работят.

В новия нормативен акт не са предвидени специални санкции, но погазилите нормите на поведение ще носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Предвижда се новият кодекс да се прилага и за администрацията на другите органи на държавна власт и за администрацията на органите на местното самоуправление, се посочва още в доклада на вицепремиерите Дончев и Захариева.