ЕС ще успее до следващата година да спести около 4,2 милиарда евро от разходи за служителите на общностните институции. Това се посочва в доклад на Европейската сметна палата.

Този резултат се дължи на мерките, предприети след 2014 г. за пет на сто съкращение на чиновниците и за временно замразяване на заплатите и пенсиите им. Уточнява се, че от 60 000 европейски чиновници 53 на сто работят в Европейската комисия.

Служителите на ЕК получават 58 на сто от бюджета за възнаграждения на институциите. Предвижда се до 2064 г. промените да спестят на ЕС над 19 млрд. евро и така дългосрочните разходи да намалеят с около 30 на сто, пише 24 часа. 

Палатата отбелязва, че повишаването на пенсионната възраст на 66 години води до застаряване на служителите на ЕК. Допълва се, че наеманите на краткосрочни договори служители понижават равнището на познания на чиновниците. Посочва се, че промените са довели до понижаване на привлекателността на работата в институциите, както и до повишено неудовлетворение сред чиновниците.

Комисията изпитва затруднения да привлече висококвалифицирани и многоезични служители, пише в доклада. Разходите за заплати на служителите на ЕК са 3,2 млрд. евро годишно или около два процента от общия бюджет на ЕС, отбелязва палатата.