В дните и седмиците преди евроизборите често се говори за европейски ценности. Но какво означава това? Ако си представим една умалена Европа, населявана от общо 100 души, по кои въпроси тези хора са на едно мнение и какво ги разединява? И изобщо: Накъде върви Европа?

Именно това е един от централните въпроси, с които се занимава дългосрочното изследване "European Values Study" (EVS). То се провежда от 1981 насам средно на всеки девет години, като целта е да се сравнят нагласите и представите на европейците по въпроси, засягащи семейството, работата, религията, политиката и обществото. "Смятате ли, че...?"

Актуалното проучване е стартирало през 2017 година, като до момента са анализирани резултатите от допитванията в общо 14 страни, сред които и България. Един от въпросите гласи: "Смятате ли, че мъжете са по-добри политически лидери от жените?".

Положително отговарят едва 29 от всеки 100 запитани, 66 на сто са на обратното мнение. Почти пълно единодушие цари по отношение на политическото насилие, данъчните измами и подкупите - мнозинството анкетирани отхвърлят категорично тези явления.

Не толкова единни са европейците по въпроса за видеонаблюдението. На въпроса: "Трябва ли правителството да има право да използва видеонаблюдение за контрол на обществените места?", 44% са отговорили отрицателно, 54 на сто - утвърдително, а 2% от анкетираните са отговорили с: "Не знам". Най-големи противници на видеонаблюдението са поляците, словенците и хърватите.

Още една тема разединява европейците: 38 от всеки 100 анкетирани са заявили, че вярват в рая, а 50 на сто от запитаните са отговорили, че не вярват в съществуването му. И все пак раят е по-популярен от ада: само 29 от всеки 100 души вярват в съществуването на ада.

Може би най-големи са разликите в нагласите по темата за отглеждането на деца от еднополови двойки. Най-толерантни в това отношение са исландците - там 89% са съгласни, че хомосексуалните двойки са също толкова добри родители, колкото и хетеросексуалните партньори. На другия полюс е Русия, където само 10 от всеки 100 анкетирани са се съгласили с това твърдение, пише "Дойче веле".

По този въпрос България е съвсем близо до Русия: само 13 на сто от анкетираните българи са посочили, че хомосексуалните двойки са също толкова добри родители, колкото и хетеросексуалните. 21% от българите нямат мнение по този въпрос, а мнозинството (66%) са отговорили с "Не". По този показател Германия е третата най-толерантна страна, след Исландия и Холандия - само 20% от анкетираните германски граждани смятат, че хомосексуалните двойки не са толкова добри родители, колкото хетеросексуалните партньори.

Интерес предизвикват и отговорите на въпроса: "Какъв човек не бихте искали да имате за съсед?". Най-малко (само четирима от всеки 100 души) биха имали нещо против съсед християнин. Една четвърт от анкетираните са посочили, че не желаят да имат мюсюлмани за съседи, а 26 на сто не искат да живеят в съседство с мигранти. Най-нежелани обаче са хората, които имат проблем с алкохола: цели 70% от анкетираните са заявили, че определено биха имали проблем, ако съседът им е алкохолик.