България е в топ 3 от страните - членки на ЕС, по продължителност на седмични работни часове, сочат данни на Евростат.

Продължителността на работната седмица у нас е средно 40 часа и 48 минути. Първите места заемат нашите съседки – Турция с 46 часа и 42 мин. и Гърция с 48 часа и 18 мин.

Най-малко работят холандците с 30 часа и 18 минути седмично. Така страната ни се нарежда на 3-то място по най-дълга работна седмица.

Само 2% от българите на възраст между 20 и 64 години са работили на половин работен ден през 2018 г., като делът им е най-нисък в Европейския съюз, сочат още данните на европейската статистическа служба Евростат.

У нас повече жени, отколкото мъже работят на непълен работен ден – 2% спрямо 1,6%, като това е най-малката разлика между представителите на двата пола сред страните - членки на ЕС.

В Евросъюза като цяло делът на хората, които са работили на непълен работен ден, е бил 19%. За сравнение през 2005 г. той е достигал 17% и оттогава постепенно расте като достигна 18% през 2010 г. и 19% през 2012 г., отбелязва Евростат.

Сред страните - членки на ЕС, Холандия има най-голям дял на служители на непълно работно време във възрастовата група между 20 и 64 години от 47%, следвана от Австрия с 28% и Германия с 27%.